START

Jednym z najważniejszych zadań utworzonego w 2014 roku Polskiego Towarzystwa Hipertermii jest propagowanie idei integracyjnego leczenia osób z chorobami nowotworowymi przy wykorzystaniu metod hipertermii regionalnej, miejscowej i ogólnoustrojowej.

Polskie Towarzystwo Hipertermii dbając o propagowanie integracyjnego leczenia osób dotkniętych problemami nowotworowymi przy jednoczesnym rozwijaniu w Polsce wiedzy na temat terapii metodami hipertermii pragnie wnieść wkład w:

 • poprawę jakości życia chorych na raka,
 • przedłużenie życia pacjentów,
 • obniżenie ogólnych kosztów terapii przeciwnowotworowych.

Wielu polskich lekarzy i pacjentów nie miało jeszcze okazji do zapoznania się z aktualnymi badaniami naukowymi poświęconymi hipertermii i metodzie leczenia integracyjnego rozpropagowanego szeroko zwłaszcza na Zachodzie Europy, w USA, Azji, dlatego Polskie Towarzystwo Hipertermii prowadzi edukację dla lekarzy i pacjentów poprzez:

 • przedstawianie najnowszych osiągnięć tej terapii prezentowanych podczas corocznych Sympozjów Hipertermii organizowanych w Krakowie, oraz konferencji i spotkań w całej Polsce,
 • cykliczne wydawanie i dystrybuowanie bezpłatnych czasopism i newsletterów kierowanych do środowisk lekarskich i pacjentów,
 • działania Szkoły Życia Nadzieja dla pacjentów.

Integracyjne leczenie w chorobie nowotworowej polega na postrzeganiu ludzkiego organizmu jako spójnej całości. Terapia taka cechuje się synergicznym, współdziałającym zastosowaniem leczenia tradycyjnego, immunologicznego i biologicznego, przywiązując jednocześnie dużą wagę do psychiki pacjenta. Bierze ona pod uwagę jego indywidualne potrzeby i odczucia związane z przebiegiem choroby.

Celem tej metody leczenia jest wprowadzenie dostosowanej do indywidualnego przypadku, jednostkowo zaplanowanej i interdyscyplinarnej terapii o maksymalnej skuteczności. Do integracyjnych terapii należą zatem , obok chirurgicznego usuwania guzów, chemioi radioterapii:

 • terapia hormonalna,
 • leczenie metodą hipertermii regionalnej i ogólnoustrojowej,
 • łagodzenie bólu,
 • immunoterapia,
 • wspomaganie przemiany materii przy odpowiedniej, pełnowartościowej diecie,
 • pomoc psychologiczna i dbanie o zdrowy styl życia,
 • aktywność ruchowa.

Do metod leczenia integracyjnego włączane są również sposoby wynikające z najnowszych odkryć medycyny z zakresu onkologii. Ogromne znaczenie ma więc nieustanne monitorowanie postępów medycyny i śledzenie ogólnoświatowej literatury tematycznej, związanej z indywidualnym podejściem do leczenia osób zmagających się z rakiem.

Obecnie już nikt nie kwestionuje pozytywnego działania hipertermii u osób z chorobą nowotworową. Setki badań naukowych z całego świata potwierdzają jednoznacznie, że hipertermia wyraźnie zwiększa efektywność radioterapii i chemioterapii. Dodatkowo hipertermia działa immunstymulujaco. Przy rozpadzie komórek nowotworowych uwalniają się substancje białkowe tzw. „danger signal”,które selektywnie aktywują system immunologiczny.

Lecznicze działanie hipertermii w chorobach nowotworowych, przy praktycznie braku działań ubocznych, było istotnym czynnikiem do wprowadzenia refundacji kosztów przez Narodowy Fundusz Zdrowia czterech pierwszych zabiegów hipertermii w kombinacji z radioterapią. Niestety wciąż nie ma możliwości refundacji kosztów leczenia chemioterapią skojarzonej z hipertermią, ani samych zabiegów hipertermii skutecznych w wielu przypadkach chorobowych nie tylko onkologicznych.

Polskie Towarzystwo Hipertermii wspiera również działania innych stowarzyszeń i instytucji w dążeniu do pozyskania na terapie środków z funduszy społecznych.