Kubańska szczepionka na niedrobnokomórkowego raka płuca

Szczepionka CimaVax

Opracowywana przez dwadzieścia pięć lat i wyprodukowana na Kubie szczepionka CimaVax na niedrobnokomórkowego raka płuca CimaVax dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich obywateli tego kraju od 2011 roku.

Pomimo napiętych wzajemnych stosunków amerykańskie media opisują ją jako przełom w walce z rakiem płuca, który może uratować miliony chorych na ten nowotwór. Z kolei independent.co.uk donosi, że za sukcesem CimaVaxu przemawiają minimalne skutki uboczne i znaczne wydłużenie życia pacjenta, w późnych stadiach choroby aż o pół roku. Ponadto szczepionka jest tania – jej koszt wynosi około jednego dolara.

Szczepionka mobilizuje układ odpornościowy, celując w receptor EGFR i zapobiegając wiązaniu endogennego EDF do receptorów. Nadekspresja receptoru EGFR towarzyszy 40–80% zachorowań na niedrobnokomórkowego raka płuca, pogarszając rokowanie, skracając czas przeżycia oraz prowokując oporność na podejmowane terapie. Niewątpliwą zaletą leku jest niska cena i łatwość rozpowszechniania.

CimaVax podano do tej pory w badaniach klinicznych 5000 pacjentom na całym świecie (w tym 1000 Kubańczykom). Wczesna faza druga badania na pacjentach z IIIB i IV stopniem zaawansowania IIIB/IV wykazała silny związek odpowiedzi układu immunologicznego z przeżyciem. Zaszczepieni pacjenci, których układ odpornościowy odpowiedział na szczepionkę żyli dłużej niż ci, którzy nie wykazali takiej odpowiedzi. Zaobserwowano także znaczną różnicę długości przeżycia pomiędzy pacjentami zaszczepionym i niezaszczepionymi w wieku poniżej 60 lat.
Badanie trzeciej fazy, które objęło również chorych w zaawansowanym stadium choroby, wykazała wydłużenie mediany przeżycia całkowitego u chorych zaszczepionych z 12,43 miesiąca, podczas gdy mediana przeżycia chorych z grupy kontrolnej wyniosła 9,43 miesiąca. U szczepionych pacjentów z wysoką koncentracją EGF w punkcie odniesienia mediana przeżycia była dłuższa i  wynosiła 14,66 miesięcy.

Amerykanie planują weryfikację kubańskich doniesień dotyczących korzystnego oddziaływania CimaVaxu na chorych z mutacją EGFR oraz połączenie szczepionki z nivolumabem w celu sprawdzenia, jak szczepionka moduluje efekt inhibitora.

Kubańska medycyna oraz przemysł biotechnologiczny (1200 międzynarodowych patentów, sprzedaż leków i szczepionek na całym świecie) mają się doskonale – pomimo embarga nałożonego na ten kraj w 1960 roku. Ponieważ rak jest drugą przyczyną zgonów na słynących z zamiłowania do cygar Kubańczyków, badania nad zwalczaniem nowotworów należą do priorytetów tamtejszych naukowców.

Źródło: Termedia, Onet.pl