SZKOŁA ŻYCIA NADZIEJA

Logo-SZNPolskie Towarzystwo Hipertermii propaguje ideę integracyjnego leczenia osób zmagających się z chorobami nowotworowymi dlatego jest pomysłodawcą Szkoły Życia NADZIEJA.

Szkoła aktywizuje pacjentów poprzez zajęcia terapeutyczne:

  • warsztaty dietetyczne: wiedza i gotowanie,
  • warsztaty psychologiczne: otwarte grupy dyskusyjne, spotkania grup wsparcia, terapia Simontona,
  • terapia przez sztukę (muzykoterapia, wieczory filmowe, zajęcia z zakresu sztuki makijażu, warsztaty literackie, warsztaty plastyczne),
  • spotkania grup aktywności fizycznej, w zależności od zainteresowania pacjentów: gimnastyka regenerująca, nordic walking, zajęcia plenerowe, wycieczki.

Celem Szkoły Życia NADZIEJA jest zwiększenie komfortu życia z chorobą i ułatwienie pacjentom powrotu do zdrowia poprzez zadbanie o wszystkie aspekty ich życia. Aktywne wsparcie dla pacjentów we wszystkich etapach procesu leczenia, a także w fazie zdrowienia po pomyślnym zakończeniu kuracji jest niezwykle ważne dla poprawy funkcjonowania emocjonalnego pacjentów, wzrostu ich zaangażowania w proces leczenia, poprawy komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji poprawy jakości życia tych pacjentów.

Działania Szkoły Życia NADZIEJA skierowane są na różne strefy indywidualnego rozwoju i komfortu życia pacjenta.
Strefa behawioralna, to relaks, praca z wyobraźnią, kształtowanie dobrych nawyków, stosowanie się do leczenia, aktywne uczestnictwo w terapii, rekreacja.
Strefa poznawcza, to kształtowanie zdrowych myśli, przekonań i postaw – ich pozytywny wpływ na emocje i zdrowienie, stawianie celów, rozwiązywanie problemów, kształtowanie zdrowego obrazu samego siebie.
Strefa emocjonalna, to zmniejszanie stresu, skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, bezradnością, poczuciem winy, urazy i krzywdy.
Strefa rodzinna, to rozwój systemu wsparcia, rozwój umiejętności komunikowania się z bliskimi.
Strefa fizyczna, to dieta, aktywność fizyczna, rekreacja i czynności witalne, jakość życia, a także nieuwarunkowany śmiech.
Każda strefa uzupełnia się wzajemnie, a każdy pacjent powinien znaleźć w Szkole Życia NADZIEJA wiedzę, wsparcie, profesjonalizm, pomoc, zabawę, uśmiech, a przede wszystkim serce.

Szkoły Życia NADZIEJA powinny proponować Pacjentom terapie indywidualne, grupowe, rodzinne.

Pierwsza tego rodzaju modelowa szkoła rozpoczęła działalność w strukturach Małopolskiego Centrum Hipertermii w Krakowie i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hipertermii.


Więcej informacji na temat Szkoły Życia NADZIEJA można uzyskać w naszym czasopiśmie „Aktualności Medyczne” nr 4 (strona 50) >>> Czytaj teraz